Four P’s of marketing

Định nghĩa Four P's of marketing là gì?

Four P's of marketingBốn P của marketing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four P's of marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bốn yếu tố kiểm soát chính của bất kỳ hỗn hợp marketing: sản phẩm, giá cả, địa điểm (phân phối), và khuyến mãi.

Definition - What does Four P's of marketing mean

Four major controllable factors of any marketing mix: product, price, place (distribution), and promotion.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *