Fractional coins

Định nghĩa Fractional coins là gì?

Fractional coinsĐồng tiền phân đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fractional coins - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chính phủ đúc tiền xu được phân số của đơn vị tiền tệ cơ bản của một quốc gia. Ở Mỹ những đồng tiền bao gồm đồng xu, nickels, hào, quý và đô la rưỡi.

Definition - What does Fractional coins mean

Government minted coins that are fractions of a country's basic currency unit. In the US these coins consist of pennies, nickels, dimes, quarters and half dollars.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *