Frequent flier program

Định nghĩa Frequent flier program là gì?

Frequent flier programChương trình phi công thường xuyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequent flier program - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Airline chương trình khuyến mại được thiết kế để giành chiến thắng trong sự trung thành của tờ quảng cáo thường xuyên. thành viên chương trình tích lũy điểm trên cơ sở hoặc dặm đi du lịch và mua lại chúng cho các chuyến bay miễn phí, nâng cấp vé và một số mặt hàng không hãng hàng không và dịch vụ. Xem thêm chương trình ở trọ thường xuyên.

Definition - What does Frequent flier program mean

Airline promotional scheme designed to win the loyalty of frequent fliers. Program members accumulate points on the basis or miles traveled and redeem them for free flights, ticket upgrades, and some non-airline goods and services. See also frequent lodger program.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *