Fringe time

Định nghĩa Fringe time là gì?

Fringe timeHiện rìa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fringe time - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian đó đến trước hoặc sau giờ cao điểm.

Definition - What does Fringe time mean

Period that precedes or follows prime time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *