Frivolous appeal

Định nghĩa Frivolous appeal là gì?

Frivolous appealSức hấp dẫn phù phiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frivolous appeal - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có ít hoặc không có cơ sở thực tế hoặc quy phạm pháp luật, và thường được đệ trình để trì hoãn trả tiền phạt hoặc hỏng đảng đối lập.

Definition - What does Frivolous appeal mean

That has little or no factual or legal basis, and is usually filed to delay paying a penalty or frustrate the opposing party.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *