Frivolous defense

Định nghĩa Frivolous defense là gì?

Frivolous defenseQuốc phòng phù phiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frivolous defense - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có ít hoặc không có cơ sở thực tế hoặc quy phạm pháp luật, và lãng phí thời gian của tòa án.

Definition - What does Frivolous defense mean

That has little or no factual or legal basis, and wastes the court's time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *