Frivolous

Định nghĩa Frivolous là gì?

FrivolousHư không. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frivolous - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nếu không có cơ sở thực tế hoặc quy phạm pháp luật, không chân thành hay liên quan đến lạm dụng của quá trình tư pháp.

Definition - What does Frivolous mean

Without factual or legal basis, insincere or involving abuse of the judicial process.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *