Full cost

Định nghĩa Full cost là gì?

Full costToàn bộ chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng chi phí của tất cả các nguồn lực được sử dụng hoặc tiêu thụ trong sản xuất, bao gồm chi phí gián tiếp, và đầu tư trực tiếp.

Definition - What does Full cost mean

Total cost of all resources used or consumed in production, including direct, indirect, and investing costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *