Golden rule

Định nghĩa Golden rule là gì?

Golden ruleQuy tắc vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Golden rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mà các tòa án nên dính vào những ý nghĩa thường hiểu những lời của một tài liệu trừ khi làm như vậy sẽ được ràng ngớ ngẩn.

Definition - What does Golden rule mean

That courts should stick to the commonly understood meanings of the words of a document unless doing so would be patently absurd.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *