Good cause

Định nghĩa Good cause là gì?

Good causeLý do chính đáng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good cause - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho chỉ nguyên nhân.

Definition - What does Good cause mean

Alternative term for just cause.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *