Good consideration

Định nghĩa Good consideration là gì?

Good considerationXem xét tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good consideration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem xét thành lập dựa trên tình cảm tự nhiên, sự hào phóng, tình yêu, hoặc bổn phận đạo đức. xem xét như vậy là không đủ để thực hiện một hợp đồng thương mại hoặc hứa thực thi vì thiếu một cân nhắc (có giá trị và pháp lý) hợp lệ. Xem thêm giá trị lớn.

Definition - What does Good consideration mean

Consideration founded on natural affection, generosity, love, or moral duty. Such consideration is not enough to make a commercial contract or promise enforceable because of the lack of a valid (valuable and legal) consideration. See also valuable consideration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *