H-beam

Định nghĩa H-beam là gì?

H-beamH-chùm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ H-beam - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cán nóng, dầm thép có tiết diện hình chữ H, sử dụng chủ yếu trong chất đống và giữ chân công trình.

Definition - What does H-beam mean

Hot-rolled steel beam with H-shaped cross section, used mainly in piling and retaining structures.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *