Habeas corpus

Định nghĩa Habeas corpus là gì?

Habeas corpusCorpus habeas. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Habeas corpus - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phổ biến hạn cho lệnh của habeas corpus.

Definition - What does Habeas corpus mean

Popular term for writ of habeas corpus.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *