Habit buying

Định nghĩa Habit buying là gì?

Habit buyingMua thói quen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Habit buying - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua của thương hiệu tương tự hơn và hơn nữa, nhiều hơn do sự vắng mặt của sự bất mãn hơn vì một lòng trung thành tích cực. mua thói quen có liên quan thường với các sản phẩm tham gia thấp như kem đánh răng hoặc xi đánh giày.

Definition - What does Habit buying mean

Purchase of the same brand over and over again, more due to absence of dissatisfaction than because of a positive loyalty. Habit buying is associated usually with low involvement products such as toothpaste or shoe polish.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *