Halsey premium plan

Định nghĩa Halsey premium plan là gì?

Halsey premium planKế hoạch bảo hiểm Halsey. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halsey premium plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chương trình khuyến khích lương thành lập như là người đầu tiên trong ngành công nghiệp Mỹ. Các chương trình khuyến khích được tạo ra bởi Frederick A. Halsey như một phương pháp để cải thiện hệ thống mảnh suất thẳng trong một nỗ lực để giảm tỷ lệ cắt lương của Ban Giám đốc.

Definition - What does Halsey premium plan mean

A wage incentive program established as the first in the US industry. The incentive program was created by Frederick A. Halsey as a method for improving the straight piece-rate system in an effort to reduce wage rate cutting by management.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *