House publication

Định nghĩa House publication là gì?

House publicationCông bố nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ House publication - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bên trong phát triển và xuất bản tạp chí hoặc bản tin, được thiết kế để truyền đạt tin tức và hoạt động của một tổ chức để nhân viên của mình và chọn đối tượng bên ngoài. Còn được gọi là nhà cơ quan.

Definition - What does House publication mean

Internally developed and published magazine or newsletter, designed to communicate the news and activities of an organization to its employees and select external audiences. Also called house organ.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *