Index number

Định nghĩa Index number là gì?

Index numberSố mũ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Index number - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chỉ số phần trăm thay đổi trung bình trong một loạt các con số mà một con số (gọi tắt là cơ sở) được gán một giá trị độc đoán của 100, và các nhân vật khác được điều chỉnh tương ứng với cơ sở.

Definition - What does Index number mean

Indicator of average percentage change in a series of figures where one figure (called the base) is assigned an arbitrary value of 100, and other figures are adjusted in proportion to the base.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *