Index option

Định nghĩa Index option là gì?

Index optionTùy chọn chỉ số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Index option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng chứng khoán tương lai cho phép một nhà đầu tư đặt cược vào hiệu suất của toàn bộ thị trường chứng khoán (thay vì việc thực hiện chỉ trên một vài cổ phiếu / cổ phiếu) của giao dịch trong một rổ chứng khoán đại diện bởi một chỉ số thị trường chứng khoán như Standard & Poor 500 ( S & P 500). tùy chọn Index còn giảm thiểu các nguy cơ dựa trên một hoặc vài cổ phiếu sai mà có thể không thực hiện như mong đợi. Còn được gọi là chỉ số tương lai.

Definition - What does Index option mean

Securities-futures contract that allows an investor to bet on the performance of the entire stockmarket (instead of the performance of only on a few stocks/shares) by trading in a basket of securities represented by a stockmarket index such as Standard & Poor's 500 (S&P 500). Index options also eliminate the risk of relying on one or few wrong stocks that may not perform as expected. Also called index future.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *