Indexed currency option note (ICON)

Định nghĩa Indexed currency option note (ICON) là gì?

Indexed currency option note (ICON)Lập chỉ mục tiền tệ tùy chọn lưu ý (ICON). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indexed currency option note (ICON) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cụ trả nợ mà giá trị có liên quan đến tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền quy định.

Definition - What does Indexed currency option note (ICON) mean

Debt repayment instrument whose value is linked to the exchange rate between two specified currencies.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *