Integrated circuit (IC)

Định nghĩa Integrated circuit (IC) là gì?

Integrated circuit (IC)Mạch tích hợp (IC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated circuit (IC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Miniature (thường là 5 milimet vuông, 1 mm dày) thiết bị điện tử có chứa một vài đến hàng triệu thành phần trạng thái rắn khắc hoặc in trên silicon hoặc chip bán dẫn khác (chip gọi là silicon hoặc vi mạch). Một chip bộ nhớ Bốn megabit, ví dụ, chứa transistor bốn triệu hai cặp (gọi là 'bánh mì') cộng với các thành phần cho mạch điều khiển. Tùy thuộc vào số lượng các linh kiện, IC được phân loại (theo thứ tự tăng dần) là 'hội nhập quy mô nhỏ' (SSI), 'tích hợp quy mô vừa (MSI),' hội nhập quy mô lớn (LSI), 'hội nhập quy mô rất lớn' (VLSI), và 'hội nhập siêu quy mô lớn' (ULSI). IC tiêu thụ rất ít hiện tại, tạo ra tương đối ít nhiệt, và được thêm rất nhiều chống sốc và đáng tin cậy hơn so với các mạch rời rạc thành phần lớn tuổi hơn. Chúng được bọc trong vật liệu gốm hoặc nhựa, và được kết nối với IC khác qua chân bên ngoài mà phù hợp với một ổ cắm của một bảng mạch. Phát minh vào năm 1958 một cách độc lập bởi Jack Kilby (sinh 1923) và Robert Noyce (1927-1990). Robert Noyce tiếp tục trở thành một trong những người sáng lập Tập đoàn Intel (nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới) vào năm 1968, và Jack Kilby đoạt giải Nobel vật lý năm 2000.

Definition - What does Integrated circuit (IC) mean

Miniature (typically 5 millimeter square, 1 millimeter thick) electronic device containing a few to millions of solid-state components etched or printed on a silicon or other semiconductor chip (called silicon chip or microchip). A four megabit memory chip, for example, contains four million two-paired transistors (called 'sandwiches') plus components for control circuitry. Depending on the number of components, ICs are classified (in the ascending order) as 'small scale integration' (SSI), 'medium scale integration' (MSI), 'large scale integration' (LSI), 'very large scale integration' (VLSI), and 'ultra large scale integration' (ULSI). ICs consume very little current, generate comparatively little heat, and are far more shock-proof and reliable than the older discrete-component circuits. They are encased in ceramic or plastic material, and are connected to other ICs via external pins that fit into a socket of a circuit board. Invented in 1958 independently by Jack Kilby (born 1923) and Robert Noyce (1927-1990). Robert Noyce went on to become one of the founders of Intel Corporation (world's largest chipmaker) in 1968, and Jack Kilby won the physics Nobel Prize in 2000.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *