Integrated device electronic (IDE)

Định nghĩa Integrated device electronic (IDE) là gì?

Integrated device electronic (IDE)Thiết bị điện tử tích hợp (IDE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated device electronic (IDE) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ổ đĩa máy tính điều khiển mạch mà phù hợp trên ổ đĩa (chẳng hạn như một đĩa cứng, CD hoặc DVD) chính nó và không đòi hỏi một card điều khiển riêng biệt.

Definition - What does Integrated device electronic (IDE) mean

Computer drive controller circuitry that fits on the drive (such as a hard disk, CD, or DVD) itself and does not require a separate controller card.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *