Integrated LTC rider

Định nghĩa Integrated LTC rider là gì?

Integrated LTC riderTích hợp LTC lái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated LTC rider - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kỵ sĩ thêm vào một chính sách bảo hiểm nhân thọ nói rằng lợi ích LTC sẽ, nếu xuất toán, giảm số tiền trợ cấp của chính sách.

Definition - What does Integrated LTC rider mean

A rider added to a life insurance policy stating that LTC benefits will, if paid out, reduce the amount of the policy's benefits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *