Intrinsic value

Định nghĩa Intrinsic value là gì?

Intrinsic valueGiá trị nội tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrinsic value - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Đằng, thiết yếu, giá trị vốn có.

Definition - What does Intrinsic value mean

1. General: Underlying, essential, inherent value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *