Intrinsic worth

Định nghĩa Intrinsic worth là gì?

Intrinsic worthGiá trị nội tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrinsic worth - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho giá trị nội tại.

Definition - What does Intrinsic worth mean

Alternative term for intrinsic value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *