Intrusion

Định nghĩa Intrusion là gì?

IntrusionXâm nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrusion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất hợp pháp, gây khó chịu, hoặc không được phép nhập cảnh vào đất đai, cơ sở, hay hệ thống.

Definition - What does Intrusion mean

Illegal, offensive, or unauthorized entry into land, facility, or system.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *