Invalid

Định nghĩa Invalid là gì?

InvalidKhông hợp lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Invalid - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Không có cơ sở thực tế.

Definition - What does Invalid mean

1. Having no factual basis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *