Invalidity

Định nghĩa Invalidity là gì?

InvalidityTính vô hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Invalidity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ được sử dụng trong bảo hiểm y tế đó là hoán đổi cho nhau với bệnh tật.

Definition - What does Invalidity mean

A term used in health insurance that is interchangeable with illness.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *