Invasion of a trust

Định nghĩa Invasion of a trust là gì?

Invasion of a trustCuộc xâm lược của một niềm tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Invasion of a trust - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân phối hoặc thu hồi làm từ số tiền gốc của một niềm tin.

Definition - What does Invasion of a trust mean

Distribution or withdrawal made from the principal amount of a trust.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *