Invasion of privacy

Định nghĩa Invasion of privacy là gì?

Invasion of privacyXâm phạm riêng tư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Invasion of privacy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Truy cập gây khó chịu hoặc vô căn cứ thu được để cá tính của ai đó hoặc việc riêng mà không được phép và / hoặc kiến ​​thức của mình.

Definition - What does Invasion of privacy mean

Offensive or unjustifiable access obtained to someone's personality or personal affairs without his or her permission and/or knowledge.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *