Value adding process

Định nghĩa Value adding process là gì?

Value adding processQuá trình tăng thêm giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value adding process - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các hoạt động kiểm soát chất lượng mà biến đổi một đầu vào một đầu ra có giá trị cho khách hàng nội bộ và / hoặc bên ngoài của một tổ chức.

Definition - What does Value adding process mean

Set of quality control activities which transform an input into an output that is valuable to internal and/or external customers of an organization.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *