Value proposition

Định nghĩa Value proposition là gì?

Value propositionĐề xuất giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value proposition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phân tích hoặc tuyên bố về sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty để khách hàng của mình để đổi lấy thanh toán.

Definition - What does Value proposition mean

An analysis or statement of the combination of goods and services offered by a company to its customers in exchange for payment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *