Value stock

Định nghĩa Value stock là gì?

Value stockCổ phiếu giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value stock - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại cổ phiếu có đặc điểm năng suất cổ tức cao và tỷ lệ P / E thấp mà có xu hướng được coi là bị đánh giá thấp vì xu hướng của nó đối với thương mại với giá thấp hơn so với các nguyên tắc cơ bản thực tế của nó.

Definition - What does Value stock mean

A type of stock having characteristics of high dividend yields and low P/E ratios that tends to be considered as undervalued because of its tendency to trade at a lower price in comparison to its actual fundamentals.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *