Welfare

Định nghĩa Welfare là gì?

WelfarePhúc lợi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Welfare - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Tình trạng sẵn có của các nguồn lực và sự hiện diện của điều kiện cần thiết cho cuộc sống một cách hợp lý thoải mái, khỏe mạnh và an toàn.

Definition - What does Welfare mean

1. Availability of resources and presence of conditions required for reasonably comfortable, healthy, and secure living.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *