Willful neglect

Định nghĩa Willful neglect là gì?

Willful neglectBỏ bê bướng bỉnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Willful neglect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thất bại có ý thức hay cố ý để thực hiện một nhiệm vụ do sơ suất.

Definition - What does Willful neglect mean

Conscious or intentional failure to perform a duty due to negligence.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *