Williams Accumulation Distribution (WAD)

Định nghĩa Williams Accumulation Distribution (WAD) là gì?

Williams Accumulation Distribution (WAD)Williams Luỹ kế Distribution (WAD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Williams Accumulation Distribution (WAD) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại chỉ báo rằng thường được sử dụng trong việc theo dõi áp lực mua - hoặc tích lũy - cũng như áp lực bán ra - hoặc phân phối - trên một an ninh cụ thể.

Definition - What does Williams Accumulation Distribution (WAD) mean

A type of indicator that is typically used in the tracking of buying pressure - or accumulation - as well as selling pressure - or distribution - on a specific security.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *