Workgroup printer

Định nghĩa Workgroup printer là gì?

Workgroup printerMáy in workgroup. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Workgroup printer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vừa máy in, kèm theo thường với mạng LAN, và được thiết kế để yêu cầu xử lý của nhiều người dùng.

Definition - What does Workgroup printer mean

Medium-sized printer, attached usually to a LAN, and designed to handler requirements of several users.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *