Worth what paid for (WWPF)

Định nghĩa Worth what paid for (WWPF) là gì?

Worth what paid for (WWPF)Giá trị gì trả tiền cho (WWPF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Worth what paid for (WWPF) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá của khách hàng trên sự hài lòng bắt nguồn từ mua hàng. Nó được xác định bởi nhiều giá trị nhận thức của mục hơn bởi giá của nội dung hoặc tài liệu.

Definition - What does Worth what paid for (WWPF) mean

Customer's judgment on the satisfaction derived from a purchase. It is determined more by the item's perceived value than by the price of contents or materials.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *