Wrap account

Định nghĩa Wrap account là gì?

Wrap accountTài khoản thế chấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrap account - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Full dịch vụ tài khoản đầu tư môi giới cung cấp một (bao gồm tất cả) Phí đối với những người có thể đầu tư nhiều hơn một số tiền tối thiểu quy định (thường là $ 25.000). Phí này bao gồm những chi phí cho các dịch vụ của một hoặc nhiều nhà quản lý tiền, quản lý tài khoản, tiền hoa hồng giao dịch, vv, được thường trả theo quý, và thường nằm trong khoảng từ một đến ba phần trăm của các tài sản đầu tư.

Definition - What does Wrap account mean

Full service investment-brokerage account that offers one (all inclusive) fee for those who can invest more than a specified minimum sum (usually $25,000). This fee covers the charges for services of one or more money managers, account administration, trading commissions, etc., is often paid quarterly, and usually ranges from one to three percent of the invested assets.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *