Writ of attachment

Định nghĩa Writ of attachment là gì?

Writ of attachmentLệnh tập tin đính kèm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Writ of attachment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem phần đính kèm.

Definition - What does Writ of attachment mean

See attachment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *