0 File

? Cách mở file .0? Những phần mềm mở file .0 và sửa file lỗi. Convert Binary 0 file sang định dạng khác.

.0 File Extension

   
File name 0 File
File Type 1Shared Library Link File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (629 Bình chọn)

File .0 là file gì?

0 là System Files - 1Shared Library Link File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin 0 là một tập tin liên kết được sử dụng bởi hệ điều hành Linux. Nó chứa một tham chiếu đến một phiên bản đặc biệt của thư viện, trong đó có thể có một phần mở rộng như ".0.0.0" hoặc" .0.0.1," tùy thuộc vào phiên bản của thư viện. 0 Bức ảnh cho phép nhiều phiên bản của tập tin thư viện để tồn tại trong khi chỉ có một trong số họ được tham chiếu và được sử dụng bởi bộ nạp thư viện động của hệ điều hành.

What is a 0 file?

A 0 file is a link file used by Linux operating systems. It contains a reference to a particular version of the library, which may have an extension such as ".0.0.0" or ".0.0.1," depending on the library version. 0 files allow multiple versions of library files to exist while only one of them is referenced and used by the operating system's dynamic library loader.

Cách mở .0 file

Để mở file .0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .0 do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • WinRAR
  • WinRAR
  • BaiduPlayer
  • Microsoft Office
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .0

File .0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *