00 File

? Cách mở file .00? Những phần mềm mở file .00 và sửa file lỗi. Convert Binary 00 file sang định dạng khác.

.00 File Extension

   
File name 00 File
File Type The Ur-Quan Masters Saved Game Slot 0 File
Nhà phát triển The Ur-Quan Masters
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (200 Bình chọn)

File .00 là file gì?

00 là Game Files - The Ur-Quan Masters Saved Game Slot 0 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Ur-Quan Masters.

tập tin trò chơi lưu tạo bởi The Ur-Quan Masters, một trò chơi thám hiểm vũ trụ và khoa học viễn tưởng dựa trên trò chơi Star Control 2; tiến bộ cửa hàng trò chơi trong khe 0, đó là khe đầu tiên của 50 khe cắm có sẵn; cho phép tiến đến được nối lại từ tiết kiệm điểm.

What is a 00 file?

Saved game file created by The Ur-Quan Masters, a space exploration and sci-fi game based on the game Star Control 2; stores game progress in slot 0, which is the first slot of 50 available slots; enables progress to be resumed from the save point.

Cách mở .00 file

Để mở file .00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .00 do người dùng đóng góp.

  • The Ur-Quan Masters
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Xinox Software JCreator

Chuyển đổi file .00

File .00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *