$01 File

? Cách mở file .$01? Những phần mềm mở file .$01 và sửa file lỗi. Convert N/A $01 file sang định dạng khác.

.$01 File Extension

   
File name $01 File
File Type DOS Pipe File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .$01 là file gì?

$01 là Developer Files - DOS Pipe File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin văn bản có chứa đầu ra "đường ống" để nó bởi một chương trình DOS; thường được sử dụng để gỡ lỗi chương trình; có thể được xem trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a $01 file?

Text file that contains output "piped" to it by a DOS program; often used for debugging programs; can be viewed in a text editor.

Cách mở .$01 file

Để mở file .$01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .$01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .$01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .$01 do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • WinRAR
  • WinRAR

Chuyển đổi file .$01

File .$01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *