1 File

? Cách mở file .1? Những phần mềm mở file .1 và sửa file lỗi. Convert Text 1 file sang định dạng khác.

.1 File Extension

   
File name 1 File
File Type Unix Section 1 Man Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (187 Bình chọn)

File .1 là file gì?

1 là Misc Files - Unix Section 1 Man Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin 1 là một trang hướng dẫn (hoặc "trang người đàn ông") được sử dụng bởi Man tiện ích, một chương trình Unix sử dụng để hướng dẫn sử dụng xem người dùng. Nó chứa sách hướng dẫn cấp 1 người dùng được lưu trong văn bản đơn giản và tách ra thành nhiều phân đoạn và giới hạn bởi các dấu hiệu tiêu chuẩn.

What is a 1 file?

A 1 file is a manual page (or "man page") used by Man utility, a Unix program used to view user manuals. It contains level 1 user manuals stored in plain text and separated into several segments and delimited by standard markers.

Cách mở .1 file

Để mở file .1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .1 do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GNU Emacs
  • GNU Emacs
  • Final Media Player
  • DxDesigner
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER

Chuyển đổi file .1

File .1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *