123C File

? Cách mở file .123C? Những phần mềm mở file .123C và sửa file lỗi. Convert Binary 123C file sang định dạng khác.

.123C File Extension

   
File name 123C File
File Type Autodesk 123C Drawing
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .123C là file gì?

123C là CAD Files - Autodesk 123C Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

mô hình CAD tạo ra bởi 123d, một chương trình vẽ CAD 3D miễn phí được phát triển bởi Autodesk; có thể bao gồm nhiều bộ phận mà tạo nên mô hình tổng thể; được sử dụng để soạn thảo và tạo mẫu lưới mô hình, đạo cụ, và phong cảnh.

What is a 123C file?

CAD model created by 123D, a free 3D CAD drawing program developed by Autodesk; can include multiple parts that make up the overall model; used for drafting and prototyping mesh models, props, and scenery.

Cách mở .123C file

Để mở file .123C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .123C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .123C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .123C do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Catalyst
  • Catalyst

Chuyển đổi file .123C

File .123C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *