Y3A File

? Cách mở file .Y3A? Những phần mềm mở file .Y3A và sửa file lỗi. Convert Binary Y3A file sang định dạng khác.

.Y3A File Extension

   
File name Y3A File
File Type Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Avatar File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .Y3A là file gì?

Y3A là Game Files - Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Avatar File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Konami.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Yu-Gi-Oh! TRỰC TUYẾN 3: Duel Accelerator, một trò chơi thẻ chơi trực tuyến; lưu thông tin về một avatar, đó là người ảo của người chơi trong game; được sử dụng để tải các hình đại diện cho đấu tay đôi với người chơi khác.

What is a Y3A file?

Game file used by Yu-Gi-Oh! ONLINE 3: Duel Accelerator, an online card playing game; saves information about an avatar, which is the player's virtual person in the game; used for loading the avatar for dueling against other players.

Cách mở .Y3A file

Để mở file .Y3A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Y3A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Y3A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Y3A do người dùng đóng góp.

  • Konami Yu-Gi-Oh! ONLINE 3

Chuyển đổi file .Y3A

File .Y3A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *