Y File

? Cách mở file .Y? Những phần mềm mở file .Y và sửa file lỗi. Convert Text Y file sang định dạng khác.

.Y File Extension

   
File name Y File
File Type 1Yacc Source File
Nhà phát triển Stephen C. Johnson
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (23 Bình chọn)

File .Y là file gì?

Y là Developer Files - 1Yacc Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Stephen C. Johnson.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Yacc (Yet Another Compiler-Compiler), một chương trình sử dụng để tạo phân tích cú pháp mã nguồn; chứa các khai báo chính thức về cách thức một ngôn ngữ lập trình được xác định; sử dụng để tạo phân tích cú pháp cho các ngôn ngữ khác nhau.

What is a Y file?

Developer file used by Yacc (Yet Another Compiler-Compiler), a program used to generate source code parsers; contains formal declarations for how a programming language is defined; used for generating parsers for various languages.

Cách mở .Y file

Để mở file .Y click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Y bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Y

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Y do người dùng đóng góp.

  • Bison
  • Microsoft Visual Studio with MKS Lex & Yacc plug-in
  • Microsoft Visual Studio with MKS Lex & Yacc plug-in
  • text editor
  • Apple Xcode
  • Berkeley Yacc
  • Berkeley Yacc

Chuyển đổi file .Y

File .Y có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *