YAODL File

? Cách mở file .YAODL? Những phần mềm mở file .YAODL và sửa file lỗi. Convert Binary YAODL file sang định dạng khác.

.YAODL File Extension

   
File name YAODL File
File Type PowerFlip 3D Image File
Nhà phát triển Silicon Graphics
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .YAODL là file gì?

YAODL là 3D Image Files - PowerFlip 3D Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Silicon Graphics.

mô hình 3D được sử dụng bởi PowerFlip, một chương trình dùng để xem và quay 3D đối tượng; có thể chứa đa giác, NURBS, quad-mắt lưới, các thông số đối tượng, kết cấu và màu sắc cho các đối tượng, khía cạnh, và các đỉnh.

What is a YAODL file?

3D model used by PowerFlip, a program used to view and spin 3D objects; may contain polygons, NURBS, quad-meshes, object parameters, textures, and colors for objects, facets, and vertexes.

Cách mở .YAODL file

Để mở file .YAODL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YAODL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YAODL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YAODL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .YAODL

File .YAODL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *