YAML File

? Cách mở file .YAML? Những phần mềm mở file .YAML và sửa file lỗi. Convert Text YAML file sang định dạng khác.

.YAML File Extension

   
File name YAML File
File Type YAML Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (45 Bình chọn)

File .YAML là file gì?

YAML là Developer Files - YAML Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra trong YAML (YAML là không Markup Language) định dạng, định dạng dữ liệu con người có thể đọc được sử dụng cho dữ liệu tuần tự; sử dụng cho việc đọc và viết độc lập dữ liệu của một ngôn ngữ lập trình cụ thể; có thể được sử dụng với các ngôn ngữ khác nhau mà hỗ trợ YAML thư viện, chẳng hạn như C / C ++, Ruby, Python, Java, Perl, C #, và PHP.

What is a YAML file?

File created in the YAML (YAML Ain't Markup Language) format, a human-readable data format used for data serialization; used for reading and writing data independent of a specific programming language; can be used with various languages that support YAML libraries, such as C/C++, Ruby, Python, Java, Perl, C#, and PHP.

Cách mở .YAML file

Để mở file .YAML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YAML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YAML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YAML do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • gVim
  • text editor
  • MacroMates TextMate
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .YAML

File .YAML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *