123DX File

? Cách mở file .123DX? Những phần mềm mở file .123DX và sửa file lỗi. Convert Zip 123DX file sang định dạng khác.

.123DX File Extension

   
File name 123DX File
File Type 123D Design Model File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (35 Bình chọn)

File .123DX là file gì?

123DX là CAD Files - 123D Design Model File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Autodesk.

mô hình 3D tạo ra bởi Thiết kế 123d, một chương trình dùng để thiết kế các mô hình in hoặc chế tạo; cửa hàng hình học 3D của mô hình, cũng như các tài liệu để xác định sự xuất hiện bề mặt của mô hình.

What is a 123DX file?

3D model created by 123D Design, a program used for designing models for print or fabrication; stores the 3D geometry of the model, as well as materials that define the surface appearance of the model.

Cách mở .123DX file

Để mở file .123DX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .123DX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .123DX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .123DX do người dùng đóng góp.

  • 123D Design

Chuyển đổi file .123DX

File .123DX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *