12M File

? Cách mở file .12M? Những phần mềm mở file .12M và sửa file lỗi. Convert N/A 12M file sang định dạng khác.

.12M File Extension

   
File name 12M File
File Type Lotus 1-2-3 SmartMaster File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .12M là file gì?

12M là Spreadsheet Files - Lotus 1-2-3 SmartMaster File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Một tập tin 12M là một bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3, mà là một phần của IBM Lotus SmartSuite. Nó chứa một bảng tính được thiết kế sẵn cho phép người dùng nhập thông tin để tạo ra dự báo, báo cáo tài chính và ngân sách. file 12M cũng bao gồm các công thức, định dạng, và phạm vi in.

What is a 12M file?

A 12M file is a spreadsheet created by Lotus 1-2-3, which is part of IBM Lotus SmartSuite. It contains a pre-designed spreadsheet that allows a user to enter information to create forecasts, financial statements, and budgets. 12M files also include formulas, formatting, and print ranges.

Cách mở .12M file

Để mở file .12M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .12M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .12M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .12M do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus
  • 5 Dias Appllication
  • 5 Dias Appllication

Chuyển đổi file .12M

File .12M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *